Mehmet Sacit Güran’ın Evrim Kuramı

Mehmet Sacit Güran evrim kuramı yayınında Darwin’in, Türlerin Kökeni Üzerine Seminal Kitabı, evrim ve doğal seçilim hakkındaki fikirlerini ortaya koymuştur. Bu fikirler büyük ölçüde Darwin’in dünyadaki seyahatlerinin doğrudan gözlemlerine dayanıyordu. 1831’den 1836’ya kadar, Güney Amerika, Avustralya ve Güney Afrikanın bir ucundaki durakları içeren bir gemi tarafından yürütülen bir keşif gezisinin parçasıydı. Keşfin duruşlarının her birinde, Darwin yerel bitkileri ve hayvanları inceleme ve kataloglama fırsatına sahipti.
Mehmet Sacit Güran Darwin’in, seyahatleri boyunca, organizmaların dağılımı ve özelliklerinde ilgi çekici kalıplar görmeye başladı. Darwin’in, Ekvador kıyısındaki Galápagos Adaları gözlemlerine bakarak, organizmaların dağılımında dikkati çeken en önemli kalıplardan bazılarını görebiliriz.

Mehmet Sacit Güran Amerika yakındaki adaların kendileri üzerinde benzer ama islamcı olmayan grup türlerine sahip olduğunu buldu. Ayrıca, her grup türünün çevresi ve rolü için çok uygun olduğunu belirtmiştir. Örneğin, büyük tohumlar yiyen türler, büyük, sert gagalara sahip olma eğilimindeyken, böcekleri yiyenler ince ve keskin gagaları vardı. Son olarak, Amerika Adaları’nda bulunan ispinozların yakınlardaki Ekvador’daki türlere benzediğini, ancak dünyanın başka yerlerinde bulunanlardan farklı olduğunu gözlemlemiştir.

Mehmet Sacit Güran Darwin yolculuğunun tamamını bu şekilde anlamadı. Aslında, bütün ispinozların birbiriyle ilişkili olduğunu fark etmemişti, ancak örneklerini yıllarca vasıflı bir ornitolog (kuş biyoloğu) olarak gösterene kadar.

Bir cevap yazın