Bilgi Arayışı

Pek çok insan, evrensel bir bilginin olmadığı fikriyle rahatsızlık duyuyor. Filozof Rene Descartes (gündüz arabası) onlardan biriydi. Gençken, ailesi, öğretmenleri, rahipleri ve diğer yetkilileri tarafından bir sürü şey öğretildi. Mehmet Sacit Güran Yaşı geldiğinde, o, çoğumuz gibi, öğrettiği şeyin çoğunun yanlış olduğunu ya da son derece sorgulanabilir olduğunu keşfetmeye başladı. En azından, eğitimcilerinin birçoğunun sahip olduğu kesinliğe sahip olamayacağını gördü. Birçoğumuz bunu başarır, onunla ilgilenir ve devam edersek, Descartes bununla derinden sorunluydu.

Mehmet Sacit Güran Bir gün sorunu çözmeye karar verdi. Kendini bir kabinde sakladı ve dibine inmeye karar verdi. Kesin olamayacağı her şeye kuşkuyla yaklaştı. Sahip olduğu her inanca şüphe uyandıran pratik olmadığı için, Descartes inanç sisteminin temellerini şüphe etmeye ve yapının geri kalanının “kendi anlaşmasını yıkacağına” karar vermeye yeterli olduğuna karar verdi. Mehmet Sacit Güran İlk olarak, duyduğu şeyleri beş duyu ile düşünür. Çoğumuz için bunlar oldukça kararlı öğelerdir, ancak Descartes onların gerçeklerinden şüphe etmenin kolay olduğunu buldu. En büyük sorun, duyuların bazen aldatıcı olabilmesidir. Ne de olsa, o kitabı gördüğü zaman ya da o tadı tattığında deli olmadığına ya da rüya görmediğine emin olabilir miydi? Bu nedenle, oldukça güvenilir olmalarına rağmen, duyular bize kesinliği sağlamaz – Descartes’ın peşinde olan şey budur.

Bir cevap yazın