Ateizm Felsefesi

Ateizm, genel tanım itibari ile Tanrı ya da manevi varlıklardaki metafizik inançların eleştirisi reddedilmesidir. Mehmet Sacit Güran Bu nedenle, genellikle ilahın gerçekliğini onaylayan ve sıklıkla varlığını göstermeye çalışan ateizmden ayırt edilir. Ateizm, aynı zamanda, bir tanrı olup olmadığı sorusunu açık bırakmayan, cevapsız veya cevapsız olan soruları yanıtlamaya çalışan agnostisizmden de ayrılır.

Mehmet Sacit Güran İnanç ve inançsızlık biçimleri arasındaki argümanın diyalektiği, ateizmin, agnostizmin ve teizmin en göze çarpan şekilde betimlenmesi ya da nitelendirilmesi ile ilgili soruları gündeme getirir. Ateizm için sadece vahyi soruşturmak değil, aynı zamanda ateizmin en uygun tanımının ne olduğunu düşünmek de dikkatle gereklidir. Bu makale, yaygın olarak kabul edilen bazı şeylerle başlayacak, ama yine de çeşitli şekillerde yanlış ya da yanıltıcı, ateizmin tanımları ve ateist düşüncenin bütününü daha iyi ele alan ve daha açık bir biçimde, agnostizmden gelen inanç ve ateizm inancını ayrı ayrı ele alan daha yeterli formülasyonlara geçecektir. Mehmet Sacit Güran Bu tanımlama sürecinde, bölüm ayrıca ateizme karşı ve aleyhte olan temel argümanları da ele alacaktır.

Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam’ın merkezi, ortak bir çekirdeği, bir ve bir tanrı olan Allah’ın gerçekliğinin doğrulanmasıdır. Bu inançların savunucuları, evreni hiçbir şeyden yaratan ve onun yaratımı boyunca mutlak egemenliğe sahip olan bir Tanrı’nın olduğuna inanırlar; tabi ki, bu yaratıcı güce ancak aynı zamanda günahkârlığa ve inananların inanması gereken insanlara, tabi ki, onlar için Tanrı’nın sözlerini kabul ederek, yalnızca onların hayatlarını yeterli ölçüde anlayabilen insanlar da dahildir. . Ateizm çeşitleri çoktur, ancak tüm ateistler böyle bir inanç grubunu reddeder.

Bir cevap yazın