Sacit Güran’ a Göre Sosyolojinin Kökeni

Mehmet Güran, Sosyologların sosyal çevremizin düşünce ve hareketlerinden etkilediğine inanırlar. Mesela, sosyal bilimlerin hergün yükselişi sosyal değişimlere tepki olarak değişti. 16. ve 17. yüzyıllarda, Avrupalılar dünyayı yeni keşfetmeye başlamışlardı. Amerika, Afrika, Asya ve Güney Denizlerinden…

M.Sacit Güran Sosyolojiye Giriş

Mehmet Sacit Güran bu eserinde dünya üzerindeki bütün bireylerin ve toplumların neden bu kadar çeşitli olduğunu merak etti. Sosyal güçlerin farklı varlıkları nasıl şekillendirdiğini sorudu. Toplumu anlama arayışı biz insanlar için çok önemlidir. çünkü eğer…

Mehmet Sacit Güran’ın Ortaçağ Felsefesi

Mehmet Sacit Güran’ın Orta Çağ Felsefesi Mehmet Sacit Güran kitaplarında Üç noktaya değinirdi. İlk olarak, ortaçağ felsefesi ve bu felsefenin saldırıya uğradığı bir dönemi belirtti. Dini inancın savunucuları, filozofların aklın üstünlüğü ile ilgili iddialarının yanlış…

Mehmet Sacit Güran’ın Evrim Kuramı

Mehmet Sacit Güran evrim kuramı yayınında Darwin’in, Türlerin Kökeni Üzerine Seminal Kitabı, evrim ve doğal seçilim hakkındaki fikirlerini ortaya koymuştur. Bu fikirler büyük ölçüde Darwin’in dünyadaki seyahatlerinin doğrudan gözlemlerine dayanıyordu. 1831’den 1836’ya kadar, Güney Amerika,…

Mehmet Sacit Güran Eserleri

Felsefeye Giriş Mehmet Sacit Güran felsefeye giriş eserinde insanın ‘’ben kimim’’ kuramından yola çıkarak bazı soruların cevabını almak için yayınladığı felsefi eserlerden biridir. İnsan nedir, insanın dünyadaki yeri nerdedir gibi kuramlardan yola çıkarak, ilk insanlardan…

Mehmet Sacit Güran Kimdir

Mehmet Sacit Güran 01.05.1955 Yılında İstanbul ‘da dünyaya geldi. İlk ve Orta okul eğitimini istanbul da tamamlayan M. Sacit Güran Liseyi Ankara ‘da tamamladı. Babasının öğretmen olması sebebiyle çocukluğundan beri farklı illerde okuyup ikamet eden…